Юрій Сверба

Закінчив у 2015 бакалаврат, а у 2017 році магістратуру Національного університету «Одеська юридична академія».

З серпня 2016 року працював в новостворному Бюро правової домоги.

З грудня 2017 за результатами конкурсу зайняв посаду державного експерта експертної групи з доступу до правосуддя Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства юстиції України. Забезпечував формування державної політики у сфері доступу до правосуддя та, зокрема, надання безоплатної правової допомоги.

3 березня 2020 року займаю посаду державного експерта експертної групи з питань суміжних з правосуддям правових інститутів Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України.

Забезпечує формування державної політики у сфері надання безоплатної правової допомоги та адвокатської діяльності. Входив в конкурсну комісію з обрання членів Наглядової ради Координаційного центру з надання правової допомоги. З 2019 навчається в аспірантурі Інституту держави і права ім В.М. Корецького НАН України. Працює над дисиретацією на тему: «Доступ до правосуддя як категорія права».

back to top